CONDIŢII DE GARANŢIE

Drepturile consumatorului sunt conforme prevederilor OG 21/92, Legii 449/2003 şi Legii 296/2004

Vânzătorul acordă o garanție de 2 ani de zile de la data cumpărării pentru persoane fizice și o garanție de 1 an de zile pentru persoane juridice, astfel că orice lipsă de conformitate, apărută în cadrul acestui termen, va fi asumată de vânzător fără costuri pentru consumator.

Lipsa de conformitate a produselor va fi constată de către service-ul agreat de vânzător.

În cazul constatării de către service a lipsei de conformitate a produsului, garanția este asigurată prin secția specializată și se face prin repararea, înlocuirea produsului sau returnarea banilor – după caz.

Consumatorul poate solicita returnarea banilor doar în următoarele cazuri:

 • dacă nu a a beneficiat de reparare și nici de înlocuire a produsului semnalat defect;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniețe semnificative pentru cumpărător;


Restituirea valorii produsului se face la valoarea achiziționată a acestuia.

În cazul solicitării de reparaţii în garanţie, cumpărătorul este obligat să prezinte documentația, accesoriile și a amabalajul original primit odată cu echipamentul, pe toată durata garanției.

Garanţia produselor nu acoperă accesoriile (site, cabluri electrice, furtune, vase sticlă/plastic, cuţite, teluri şi altele similare), consumabilele (saci, filtre, perii, baterii, ş.a.m.d.), precum şi părţile casabile ale produsului (ex: carcasă) sau diverse defecte ce pot apărea în urma transportului produsului, căderii sau lovirii acestora, descărcărilor electrice, variaţiilor de tensiune ale reţelei electrice sau în cazul conectării la o reţea de tensiune necorespunzătoare, etc.

Garanţia produselor nu acoperă lipsa unui accesoriu sau a vreunei părţi a produsului constatată după achiziţionarea acestuia. Întreţinerea curentă nu face obiectul garanţiei.

Unităţile service au obligaţia să efectueze operaţiunile de service în perioada de garanţie, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei cumpărătorului.

În cazul reparării produsului, vor fi montate numai piese noi.

Timpul de nefunctionare din cauza lipsei de conformitate apărute în termenul de garanție legală sau comercială prelungește termenul de garanție.

Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare.

La cererea cumpărătorului se înlocuieşte produsul aflat în termenul de garanţie, dacă nu poate fi reparat sau când durata de nefuncţionare, din cauza deficiențelor apărute depăseste 10% din termenul de garanţie.

În cadrul termenului de garanţie, la cererea cumpărătorului, se restituie contravaloarea produsului, dacă acesta s-a defectat de cel puţin 3 ori în prima jumătate a termenului de garanţie sau dacă produsul care a fost deja înlocuit s-a defectat.

Notă: Produsele sau piesele defecte ce au fost înlocuite în perioada de garanţie, devin proprietatea LUSITO COSMETICS SRL. 

Garanţia se pierde la îndeplinirea oricăreia din condiţiile de mai jos:

 1. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în prospectele şi instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare şi de care cumpărătorul a luat cunoştinţă.
 2. Nerespectarea parametrilor tehnici specificaţi în instrucţiunile de utilizare (ex.: tensiune de alimentare, presiune apă, temperatură, mediu ambiant, etc.)
 3. Nerespectarea de către cumpărator a indicațiilor de depozitare si curățare. 
 4. Constatarea de către specialiştii unităţilor de service a faptului că defectul reclamat se datorează vinei cumpărătorului.
 5. Incredinţarea produsului spre a fi reparat altor persoane/firme neautorizare de către LUSITO COSMETICS S.R.L
 6. Utilizarea produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute.
 7. Modificarea/desigilarea aparatului de către persoane necalificate/neautorizate de către LUSITO COSMETICS S.R.L
 8. Schimbarea stării originale a produsului, păstrarea în condiţii improprii, expunerea la acţiunea substanţelor chimice, corozive, expunerea la intemperii ce pot deteriora produsul. Reparaţiile efectuate de persoane/firme neautorizate de LUSITO COSMETICS S.R.L asupra produsului, pot produce defecţiuni iremediabile şi conduc în mod automat la pierderea garanţiei. Pentru a evita aceste situaţii, efectuarea oricăror reparaţii/intervenţii/modificări se va face numai la unităţile service abilitate de LUSITO COSMETICS S.R.L