Cadrul legal al prelucrărilor de date personale îl reprezintă Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Această lege se aplică tuturor prelucrărilor de date personale ale unor persoane fizice, indiferent că acestea sunt realizate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat.

Datele personale sunt considerate a fi orice informaţii referitoare la o persoană fizică, prin intermediul cărora acea persoană poate fi identificată sau este numai identificabilă.  În acest sens, se consideră că o persoană fizică este identificabilă în măsura în care, prin informaţiile oferite sau deţinute, ca de exemplu informaţii referitoare la aspectul fizic, fiziologic, statutul economic, cultural etc.,  se reuşeşte, direct sau indirect, identificarea acesteia.

Prelucrarea de date personale reprezintă acea operaţiune sau un set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea (de exemplu prin taloane, formulare on-line etc.), înregistrarea pe diferite suporturi (scriptic, electronic etc.) organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

            Societatea LUSITO COSMETICS SRL va colecta date cu caracter personal de la salariatii sai si de la clientii societatii, si nu date anonime.

Colectarea datelor cu caracter pesonal se va face in urma plasarii comenzilor pe site-ul nostru sau a inregistrarii unui cont de vizitator sau client.

Orice informatie legata de datele cu caracter personal este confidentiala si nu va fi dezvaluita tertilor sau data mai departe cu exceptia entitatilor juridice ce fac parte din grupul nostru sau in cazuri ce tin de penal sau civil (persoana pentru care se doreste dezvaluirea informatiilor a incalcat anumite prevederi legale si este urmarita penal sau civil si s-a emis o hotarare judecatoreasca in acest sens).

Ce date personale colectam si prelucram?

Societatea va colecta urmatoarele tipuri de date cu caracter personal in urmatoarele situatii :

1.) datele tale de identificare (nume si prenume inregistrate in momentul plasarii unei comenzi sau a inregistrarii unui cont in site)

2.) date de contact (numar de telefon si email furnizat in scopul de a te putea contacta in urma comenzii plastae  sau pentru a-ti trimite oferte ale magazinului nostru online. Ofertele se trimit in urma acceptului tau de a primi materiale promotionale)

3.) alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii clientul nostru, sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre (adrese de livrare pentru comenzile de pe magazinul online sau comenzile trimise pe mail, date de facturare pentru emiterea facturilor, etc)

4.) date bancare de tranzactionare (atunci cand comanzi de pa magazinul nostru online si platesti online cu cardul, prin intermediul platformei securizate de plati online ni se pot comunica date privind tranzactia efectuata, sau daca platesti prin transfer bancar direct catre contul nostru, atunci noi vom vedea numarul iban al contului din care ne-ai facut plata)

Toate informatiile enumerate mai sus vor fi stocate de catre societate atat in format scris cat si in format electronic.

 • In format electronic vor fi stocate informatiile pentru scopuri de Marketing in baza de date a site-ului
 • In format scris, mai exact intr-un fisier cu datele tale de contact si de idenstificare

Cum prelucram datele tale personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum cele de marketing, si anume de a-ti trimite materiale promotionale sau pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor si produselor pe care ti le oferim.

Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens, sau din alte surse atunci cand devii clientul nostru (de exemplu : daca cumperi un voucher cadou sau alt tip de voucher de la unul din partenerii nostrii, atunci acesta ne va comunica anumite date personale in vederea onorarii voucherului)

onform art. 14 din legea 677/2011 , (1)Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b)după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c)notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2)Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-

un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3)Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

orim totodata sa va atragem atentia ca din 25 Mai 2018 intra in vigoare Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul").

Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Societatea noastra va lua toate masurile pentru indeplinirea prevederilor prezentului regulament si va asiguram ca datele dvs. vor fi in continuare confidentiale, iar dvs veti avea oricand acces la aceste informatii si va veti putea exercita drepturile privind prelucrarea datelor dvs personale.

Conform Noului Regulament, pe langa drepturile mentionate anterior, veti mai avea si alte drepturi pe care vi le puteti exercita oricand, dupa cum urmeaza :

 • Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
  Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
  Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
  Dreptul la portabilitatea datelor - poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

 

Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti, Strada Nicolae Constantinescu, nr. 10, bl. 11A, scara B, parter, ap 17, Sector 1, sau prin email la danilolusitostudio@lusitocosmetics.ro.

In plus, am numit un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.